คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลและทีมมดตะนอยร่วมประชุมกับชุมชนศาลายา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 สิงหาคม 2554 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ และทีมมดตะนอย (นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อชุมชน) โดยมีภาคีเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลศาลายา ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ชมรมสติเฟื่อง ชมรมผู้สูงอายุ และผู้มีจิตอาสาในหมู่บ้านสหพร ณ สหกรณ์หมู่บ้านสหพร เพื่อระดมความคิดในการร่วมกันดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเอาชุมชนเป็นศูนย์กลาง ผลการประชุมทำให้มีโครงการเกิดขึ้นหลายโครงการเช่นโครงสำรวจปัญหาสุขภาพ และโครงการกายภาพบำบัดร่วมคิดพิชิตเบาหวาน เป็นต้น

Physical Therapy    Physical Therapy

Physical Therapy    Physical Therapy

Physical Therapy    Physical Therapy

Physical Therapy    Physical Therapy

Print

UP