เจริญพุทธมนต์ ฝึกฝนสมาธิ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ชมรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเจริญพุทธมนต์ ฝึกฝนสมาธิ เป็นประจำทุกวันอังคาร เวลา 16.30-18.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึง วันที่ 27 กันยายน 2554 นี้ ณ ห้อง 219 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจริญพุทธมนต์และเจริญสติ ฝึกฝนสมาธิตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน

Praying    Praying

Praying    Praying

Print

UP