สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช จัดงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2554 โดยการนี้ คณาจารย์และนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อยวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554

Dharma Practicing Week    Dharma Practicing Week

Dharma Practicing Week    Dharma Practicing Week

Print

UP