การประชุมวิชาการ 2554: Physical Therapy in Individual with Stroke
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2554 หัวข้อเรื่อง “Physical Therapy in Individual with Stroke” โดย รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี อาจารย์กายภาพบำบัดทางระบบประสาท คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

Physical Therapy in Individual with Stroke    Physical Therapy in Individual with Stroke

Physical Therapy in Individual with Stroke    Physical Therapy in Individual with Stroke

Physical Therapy in Individual with Stroke    Physical Therapy in Individual with Stroke

Physical Therapy in Individual with Stroke

Print

UP