การประชุมวิชาการ 2554: Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2554 หัวข้อเรื่อง “Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy” โดยมีวิทยากรคือ อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ อาจารย์กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy    Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy

Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy    Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy

Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy    Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy

Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy    Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy

Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy    Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy

Print

UP