บรรยายพิเศษ "ลงทุนอย่างไรให้ได้ 100 ล้าน"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายสวัสดิการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากคุณประภาส ตันไพบูลย์ศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายพิเศษเรื่อง "ลงทุนอย่างไรให้ได้ 100 ล้าน" ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00-16.15 น. ณ ห้องบรรยาย 304 ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโดยวิทยากรให้ความรู้เรื่องการออม และการลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อเป็นหลักทรัพย์ที่มั่นคงในอนาคต การบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจ โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

How to invest    How to invest

How to invest    How to invest

Print

UP