อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยทางการศึกษา"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนเชิญ รศ.นิภา ศรีไพโรจน์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยทางการศึกษา" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 402 ชั้น 4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะกายภาพบำบัด เป็นจำนวนมาก

Educational Research    Educational Research

Educational Research    Educational Research

Educational Research    Educational Research

Educational Research    Educational Research

Print

UP