อำลานักศึกษาสวิส
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวคำอำลาคุณแอแนล บูร์เกร์ด นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Applied Science, Western Switzerland สมาพันธ์สาธารณรัฐสวิสโดยนักศึกษาได้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ ที่คณะกายภาพบำบัด และหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอต้อนรับในการมาเยี่ยมเยียนครั้งต่อๆ ไป

Farewell Swiss Student

Print

UP