การประชุมวิชาการ 2554: Diagnostic Screening for Physical Therapy: When to treat? When to refer?
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2554 หัวข้อเรื่อง “Diagnostic Screening for Physical Therapy: When to treat? When to refer?” โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 27-29 เมษายน 2554 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

Diagnostic Screening    Diagnostic Screening

Diagnostic Screening    Diagnostic Screening

Diagnostic Screening    Diagnostic Screening

Diagnostic Screening    Diagnostic Screening

Diagnostic Screening    Diagnostic Screening

Diagnostic Screening    Diagnostic Screening

Diagnostic Screening    Diagnostic Screening

Diagnostic Screening    Diagnostic Screening

Diagnostic Screening    Diagnostic Screening

Diagnostic Screening    Diagnostic Screening

Diagnostic Screening    Diagnostic Screening

Diagnostic Screening    Diagnostic Screening

Diagnostic Screening

Print

UP