การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม” โดยวิทยากรจากเสมสิกขาลัย ในวันที่ 19-22 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้การสร้างภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่มและ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร โดยมีบุคลากรของคณะกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการนี้กว่า 35 คน

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project    Leadership Project

Leadership Project

Print

UP