ความรู้สู่ประชาชน “เข่าเสื่อม...ปัญหาที่พบได้บ่อย”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ทีมนักกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “เข่าเสื่อม...ปัญหาที่พบได้บ่อย” ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 โดยผู้เข้ารับการบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

     ในงานนี้ ผู้ร่วมงานได้รับความรู้เรื่องวิธีป้องกันข้อเข่าเสื่อม และวิธีการจัดการเมื่อมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม รวมถึงการบำบัดรักษาที่ถูกวิธี ซึ่งสามารถนำกลับไปทำได้เองที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

Knee OA    Knee OA

Knee OA    Knee OA

Knee OA    Knee OA

Knee OA    Knee OA

Print

UP