อำลารองศาสตราจารย์อาคันตุกะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวคำอำลา Dr.Patricia E.Sullivan รองศาสตราจารย์อาคันตุกะจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Dr.Patricia E.Sullivan ได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษา เป็นที่ปรึกษางานวิจัยสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาของคณะกายภาพบำบัดในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน 2557 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน ทั้งนี้คณะฯ ได้จัดงานเลี้ยงอำลาโดยมีกิจกรรมที่น่าประทับใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอต้อนรับในการมาเยี่ยมเยียนครั้งต่อๆ ไป

Farewell Associate Visiting Professor    Farewell Associate Visiting Professor

Farewell Associate Visiting Professor    Farewell Associate Visiting Professor

Farewell Associate Visiting Professor    Farewell Associate Visiting Professor

Farewell Associate Visiting Professor    Farewell Associate Visiting Professor

Print

UP