อ.ดร.ศุภลักษณ์ ออกรายการ Ignite อาสา++ หมออาสา มาหานะเธอ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     อ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง อาจารย์กิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการบันทึกเทปและออกอากาศในรายการ “Ignite อาสา++ หมออาสา มาหานะเธอ” เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

Print

UP