Clinical Lunch Talk: การดูงานคลินิกกายภาพบำบัด ประเทศสิงคโปร์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Clinical Lunch Talk โดยมีหัวข้อเรื่อง “การดูงานคลินิกกายภาพบำบัด ประเทศสิงคโปร์” โดย ผศ.ดร.จตุพร วงศ์สาธิตกุล ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง 401 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรของคณะฯ เป็นอย่างมาก

Clinical Lunch Talk    Clinical Lunch Talk

Print

UP