โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “รู้เท่าทัน...กันปวดคอ”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คลินิกคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “รู้เท่าทัน...กันปวดคอ” เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30-15.30 น. ณ คลินิกคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

     ในงานนี้ มีผู้ร่วมงานกว่า 50 คน โดยได้รับความรู้เรื่องสาเหตุ รวมถึงการป้องกันและการดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดคอ รวมถึงได้ท่าทางการออกกำลังกายเพื่อบำบัดอาการกลับไปทำได้เองที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

รู้เท่าทัน...กันปวดคอ    รู้เท่าทัน...กันปวดคอ

รู้เท่าทัน...กันปวดคอ    รู้เท่าทัน...กันปวดคอ

รู้เท่าทัน...กันปวดคอ    รู้เท่าทัน...กันปวดคอ

รู้เท่าทัน...กันปวดคอ    รู้เท่าทัน...กันปวดคอ

Print

UP