การประชุมวิชาการ 2554: Management of Shoulder Conditions
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2554 หัวข้อเรื่อง “Management of Shoulder Conditions” โดยวิทยากรคือ ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ อาจารย์กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

Shoulder Conditions    Shoulder Conditions

Shoulder Conditions    Shoulder Conditions

Shoulder Conditions    Shoulder Conditions

Print

UP