เดลินิวส์ทีวี - กายภาพบำบัดในน้ำ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 นักกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกรายการโทรทัศน์ ทางเดลินิวส์ทีวี เรื่อง "กายภาพบำบัดในน้ำ" โดยมี นายยศวิน สกุลกรุณา เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ นายปรรณกร สังข์นาค ผู้ควบคุมวิดิโอ และมี น.ส.วรัษฐา นันอนนท์ และ น.ส.จินต์จุฑา เชิญวัฒนชัย เป็นผู้รับ-ตอบปัญหาทางโทรศัพท์ในรายการ

Dailynews TV - Hydrotherapy    Dailynews TV - Hydrotherapy

Print

UP