ตัวแทนจาก Curtin University, Australia เยี่ยมชมคณะฯ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

DELEGATE FROM CURTIN UNIVERSITY

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 Prof. Keith Hill, Head, School of Physiotherapy, Curtin University, Australia เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย และคลินิก ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Keith Hill ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Primarily in the ageing/ falls presentation area ทั้งนี้มีอาจารย์ นักกายภาพบำบัด และนักศึกษาเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

DELEGATE FROM CURTIN UNIVERSITY    DELEGATE FROM CURTIN UNIVERSITY

DELEGATE FROM CURTIN UNIVERSITY    DELEGATE FROM CURTIN UNIVERSITY

DELEGATE FROM CURTIN UNIVERSITY    DELEGATE FROM CURTIN UNIVERSITY

Print

UP