สแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์กรุงเทพมาราธอน 2555 ครั้งที่ 25
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมกิจกรรม "สแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์กรุงเทพมาราธอน 55 ครั้งที่ 25" ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 05.00-10.00 น. ณ บริเวณ ถ.สนามไชย กรุงเทพฯ

Bangkok Marathon 2012    Bangkok Marathon 2012

Bangkok Marathon 2012    Bangkok Marathon 2012

Bangkok Marathon 2012    Bangkok Marathon 2012

Bangkok Marathon 2012    Bangkok Marathon 2012

Print

UP