กฐินพระราชทาน ประจำปี 2555
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 คณะกายภาพบำบัด ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ณ วัดอมรินทราราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ รศ.ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถวายผ้าไตรแด่พระคู่สวด รวมทั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม พร้อมรับศีลรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

Maha Kathina Ceremony 2012    Maha Kathina Ceremony 2012

Print

UP