พลังชีวิตกิจกรรมบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 อาจารย์คณะกายภาพบำบัด ได้ออกรายการโทรทัศน์ ทางเดลินิวส์ทีวี เรื่อง "พลังชีวิต กิจกรรมบำบัด" โดยมี อ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ และมีผู้รับ-ตอบปัญหาทางโทรศัพท์ในรายการได้แก่ อ. วัฒนารี อัมมวรรธน์ และ อ. ศิรินันท์ ไชยพันธ์โก๋

LIFE POWER    LIFE POWER

LIFE POWER    LIFE POWER

LIFE POWER    LIFE POWER

Print

UP