ตัวแทนจาก Niigata University of Health and Welfare, Japan เยี่ยมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา Prof.Ryosaku Kobayashi, Prof.Masayoshi Kubo และนักศึกษาจาก Niigata University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.อนุชาติ เขื่อนนิล อ.ดร.วีรวัฒน์ แสนศรี และ อ.ดร.คมศักดิ์ สินสุรินทร์ การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย คณะกายภาพบำบัด และพูดคุยถึงความเป็นไปด้เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบัน

Niigata University    Niigata University

Niigata University    Niigata University

Niigata University    Niigata University

Niigata University    Niigata University

Niigata University    Niigata University

Niigata University    Niigata University

Print

UP