ตักบาตรวันออกพรรษา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและนักศึกษา คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 07.00 น ณ บริเวณหน้าอาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยบุคลากรทุกคนรวมทั้งนักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนมีความสุข อิ่มบุญและมีรอยยิ้มกันถ้วนหน้า

END OF BUDDHIST LENT DAY    END OF BUDDHIST LENT DAY

END OF BUDDHIST LENT DAY    END OF BUDDHIST LENT DAY

END OF BUDDHIST LENT DAY    END OF BUDDHIST LENT DAY

END OF BUDDHIST LENT DAY    END OF BUDDHIST LENT DAY

Print

UP