โครงการอบรมยุวทูต ประจำปี 2555
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

YOUNG AMBASSADOR TUTORIAL 2012

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด จัดอบรมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตคณะกายภาพบำบัด (PT & OT young Ambassador) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้กับนักศึกษากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตคณะกายภาพบำบัด ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและวิชาการทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดในระดับปริญญาตรีให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดีและการปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างเหมาะสม

YOUNG AMBASSADOR TUTORIAL 2012    YOUNG AMBASSADOR TUTORIAL 2012

YOUNG AMBASSADOR TUTORIAL 2012    YOUNG AMBASSADOR TUTORIAL 2012

YOUNG AMBASSADOR TUTORIAL 2012    YOUNG AMBASSADOR TUTORIAL 2012

Print

UP