ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี คณะวิทยาศาสตร์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

54TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT OF THE FACULTY OF SCIENCE

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 คณะกายภาพบำบัด นำโดย รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี อ.ดร.อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์ และ อ.วีรวัฒน์ แสนศรี เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Print

UP