ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้ง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 นางรัชพร ราชแพทยาคม นายอวิรุทธ์ ปิ่นแก้ว และ น.ส. รุ่งทิพย์ พงษ์อัคคศิรา ตัวแทนคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

National Institute for Child and Family Development    National Institute for Child and Family Development

National Institute for Child and Family Development    National Institute for Child and Family Development

Print

UP