ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 คณะกายภาพบำบัด นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และนางสาวรุ่งทิพย์ พงษ์อัคคศิรา เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี โดยได้ร่วมทำบุญกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการร่วมบริจาคสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา บางแค

Print

UP