ผู้แทนจาก Australia เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 กันยายน 2555 ผู้แทนจาก Melbourne School of Health Sciences, The University of Melbourne, Australia เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบ การณ์ระหว่าง 2 สถาบัน เกี่ยวกับระบบการศึกษา การวิจัย และเยี่ยมชมศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Delegate from Melbourne University    Delegate from Melbourne University

Delegate from Melbourne University    Delegate from Melbourne University

Delegate from Melbourne University    Delegate from Melbourne University

Delegate from Melbourne University    Delegate from Melbourne University

Delegate from Melbourne University    Delegate from Melbourne University

Print

UP