สุขภาพเต็มร้อย
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 อาจารย์ ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ ได้ไปเป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานกระทรวงคมนาคม ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ กิจกรรมนี้ได้ถูกจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและนิตยสาร HealthToday โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

100% Healthy    100% Healthy

100% Healthy    100% Healthy

100% Healthy    100% Healthy

100% Healthy    100% Healthy

100% Healthy    100% Healthy

Print

UP