พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด อาจารย์ และบุคลากรได้ร่วมเดินขบวนพาเหรด พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” (MU Happiness มหาวิทยาลัยแห่งความสุข) ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีอยู่หลายช่วงด้วยกัน อาทิ การร่วมร้องเพลงเทิดพระนามโดยพร้อมเพรียงกัน การมอบรางวัล Sportsman Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก และจุดไฟในกระถางคบเพลิงเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการ

MU SPORT    MU SPORT

MU SPORT    MU SPORT

MU SPORT    MU SPORT

MU SPORT    MU SPORT

MU SPORT    MU SPORT

Print

UP