ประชุมคณบดี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Meeting the Dean    Meeting the Dean

Meeting the Dean    Meeting the Dean

Meeting the Dean    Meeting the Dean

Meeting the Dean    Meeting the Dean

Meeting the Dean    Meeting the Dean

Print

UP