ญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะฯ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 Asst. Prof. Daisuki Matsumoto และนักศึกษา จาก Department of Physical Therapy, Faculty of Health Science Kio University ประเทศญี่ปุ่น มาเยี่ยมชมคณะฯ โดยได้รับการต้อนรับจากบุคลากรคณะกายภาพบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อพบและพูดคุยกันระหว่างนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลและนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น การเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัดและศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลศิริราช

Japan visited the Faculty    Japan visited the Faculty

Japan visited the Faculty    Japan visited the Faculty

Japan visited the Faculty    Japan visited the Faculty

Japan visited the Faculty

Print

UP