การประชุมการวิจัยทางกายภาพบำบัดระดับเอเชีย
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมการวิจัยทางกายภาพบำบัดระดับเอเชีย ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา การประชุมครั้งนี้ได้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักวิชาการและนักกายภาพบำบัดจากทั่วทั้งภูมิภาคและไกลออกไปมารวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพินิจพิเคราะห์ถึงความร่วมมือในอนาคตในงานด้านกายภาพบำบัดต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิเช่น Prof. Dr. Carolee J. Winstein วิทยากรจาก the University of Southern California บรรยายในหัวข้อ "Update in motor control and neurological physical therapy" และนักวิชาการจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทางกายภาพบำบัดระดับเอเชียมีการอภิปรายร่วมกันในหัวข้อ "Asian PT Education" และ "PT and Health Care System in Asia"

คณะกายภาพบำบัดขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ซึ่งเดินทางมาจากหลากหลายประเทศและหลากหลายสถาบันในประเทศไทย และหวังอย่างจริงใจว่าจะมีโอกาสที่ดีที่จะได้พบกับทุกท่านในโอกาสต่อไป

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Asian Physical Therapy Research Symposium    Asian Physical Therapy Research Symposium

Print

UP