สิงคโปร์เยี่ยมชมคณะฯ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Singapore visited the Faculty

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 Prof. Dr. Bala S. Rajaratnam, Lect. Mohammad Fauzan Maideen และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ มาเยี่ยมชมคณะฯ โดยได้รับการต้อนรับจากบุคลากรคณะกายภาพบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน คณะกายภาพบำบัด การเยี่ยมชมห้องวิจัย ห้อง Auditorium ห้อง Exercise และศูนย์กายภาพบำบัดและพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆ ระหว่างคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรม Salaya Campus Tour

Singapore visited the Faculty    Singapore visited the Faculty

Singapore visited the Faculty    Singapore visited the Faculty

Singapore visited the Faculty    Singapore visited the Faculty

Singapore visited the Faculty    Singapore visited the Faculty

Singapore visited the Faculty    Singapore visited the Faculty

Print

UP