กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะอนุกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกายภาพบำบัด ได้จัดกิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนก่อสร้างเรือนพยาบาลและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ และชุมชน ได้แก่ การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัด กิจกรรมสันทนาการ พิธีถวายผ้าป่าและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รวมถึงการมอบของบริจาคให้กับทางโรงเรียน กิจกรรมดังกล่าวนำความสุขมาให้เด็กๆ และความปลื้มปิติยินดีให้กับบุคลากร คณะกายภาพบำบัดเป็นอย่างมาก

offerings activity    offerings activity

offerings activity    offerings activity

offerings activity    offerings activity

offerings activity    offerings activity

offerings activity    offerings activity

offerings activity    offerings activity

offerings activity    offerings activity

offerings activity    offerings activity

offerings activity    offerings activity

offerings activity    offerings activity

offerings activity    offerings activity

offerings activity    offerings activity

Print

UP