กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แม่ของแผ่นดิน และสัปดาห์เทิดพระคุณแม่
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แม่ของแผ่นดิน และสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2555 ได้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเทิดพระคุณแม่ และในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีคณาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในตอนเช้า และร่วมเดินเทิดพระเกียรติพร้อมเพรียงกัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 15.30-16.00 น.

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary    Queen's 80th Birthday Anniversary

Queen's 80th Birthday Anniversary

Print

UP