รายการ MU Link ถ่ายทำรายการ ตอน “คณะกายภาพบำบัด”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ทีมงานรายการ MU Link ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี MU Channel ได้เดินทางเข้ามาถ่ายทำรายการ ตอน “คณะกายภาพบำบัด” ซึ่งเป็นการแนะนำคณะกายภาพบำบัด โดยมี คุณฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ ดารา-พิธีกรชื่อดัง เป็นพิธีกรรายการ และได้รับเกียรติจากคณบดี รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ เป็นตัวแทนคณะกายภาพบำบัด พาชมคณะกายภาพบำบัดในส่วนต่างๆ เช่น การเรียนการสอน เครื่องมือวิจัยชนิดต่างๆ ศูนย์กายภาพบำบัด ซึ่งบรรยากาศการถ่ายทำเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความอบอุ่นจากความร่วมมือของคณาจารย์และบุคลากร

MU Channel    MU Channel

MU Channel    MU Channel

MU Channel    MU Channel

MU Channel    MU Channel

MU Channel    MU Channel

MU Channel

Print

UP