กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ชุมชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ชุมชน ประจำปี 2555" ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ที่มีปัญหาทางด้านกายภาพ เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้กับรุ่นน้องนักศึกษา เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพกายภาพบำบัด และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ได้มีกิจกรรม "ออกชุมชน" ณ วัดสุวรรณนาราม เวลา 09.00-14.00 น. และมีพิธีบายศรีสูขวัญ เวลา 18.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Print

UP