คณะกายภาพบำบัดร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Congratulations

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 นางรัชพร ราชแพทยาคม นายธีรวุฒิ โชคนาคะวโร และนางสาวรุ่งทิพย์ พงษ์อัคคศิรา ตัวแทนคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี

Print

UP