คณบดี และคณาจารย์ คณะกายภาพบำบัด ร่วมทำบุญตักบาตรกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Siriraj Hospital

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.00 น. รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และคณาจารย์ ร่วมทำบุญตักบาตร กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Print

UP