โครงการ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "เรื่องเล่าจากต่างแดน" ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.00-17.00 น ณ ห้อง 304 ชั้น 4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบข้อมูลจากโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเคยเข้าร่วมโครงการ และเพื่อสร้างจิตใจที่ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสนับสนุนความเป็นนานาชาติในองค์กร

Stories from abroad    Stories from abroad

Stories from abroad    Stories from abroad

Stories from abroad    Stories from abroad

Stories from abroad    Stories from abroad

Print

UP