สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "10 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัด" ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม "รู้จักพี่ รู้จักน้อง" "คืนสู่เหย้า เล่าความหลัง" "สร้างสัมพันธ์พี่น้อง ผอง ป.บัณฑิต" รวมถึงมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ป.บัณฑิต แต่ละรุ่น

10th Anniversary Graduate Diploma    10th Anniversary Graduate Diploma

10th Anniversary Graduate Diploma    10th Anniversary Graduate Diploma

10th Anniversary Graduate Diploma    10th Anniversary Graduate Diploma

10th Anniversary Graduate Diploma    10th Anniversary Graduate Diploma

10th Anniversary Graduate Diploma    10th Anniversary Graduate Diploma

10th Anniversary Graduate Diploma    10th Anniversary Graduate Diploma

10th Anniversary Graduate Diploma    10th Anniversary Graduate Diploma

10th Anniversary Graduate Diploma    10th Anniversary Graduate Diploma

10th Anniversary Graduate Diploma    10th Anniversary Graduate Diploma

10th Anniversary Graduate Diploma    10th Anniversary Graduate Diploma

10th Anniversary Graduate Diploma

Print

UP