ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เข้าเยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกทั้งหมด 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันในชุมชน

APCD    APCD

APCD    APCD

APCD    APCD

APCD    APCD

APCD

Print

UP