โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 อ.ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ และ อ.อัจฉราวดี ศรีจรูญ ได้ทำกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลศาลายา ในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีทุกวันพฤหัส สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสาลวัน งานนี้มีผู้สูงอายุจำนวนมากมาร่วมกิจกรรม

Health promotion of the elderly project    Health promotion of the elderly project

Print

UP