ครอบครัวปาละวิวัธน์ มอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่คณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2557 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัดได้รับความอนุเคราะห์จาก ครอบครัวปาละวิวัธน์ นำโดย ผศ.กันยา ปาลาวิวัธน์ อดีตอาจารย์คณะกายภาพบำบัด เข้ามอบเงินเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคณะกายภาพบำบัด จำนวน 550,000 บาท โดยมี รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด รับมอบเงิน และนอกจากนั้นยังมอบเงินให้แก่สภากายภาพบำบัด 200,000 บาท สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 200,000 บาท และสมาคมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหิดล อีก 100,000 บาท บรรยายาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นย้อนอดีตถึงวันวานของ ผศ.กันยา และคณาจารย์ที่เคยร่วมสุขร่วมทุกข์กับคณะกายภาพบำบัดจวบจนถึงปัจจุบัน

donated money    donated money

donated money    donated money

donated money    donated money

donated money    donated money

Print

UP