ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัดเข้าร่วมกิจกรรม
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม "สุขภาพเต็มร้อย" กับนิตยสาร Health Today ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

PARTICIPATED THE ACTIVITY    PARTICIPATED THE ACTIVITY

Print

UP