วันวิสาขบูชา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 7.00 น. ที่บริเวณหน้าตึกคณะกายภาพบำบัด โดยได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความสุขใจ และรอยยิ้มกันถ้วนหน้า

VISAKABUCHA    VISAKABUCHA

VISAKABUCHA    VISAKABUCHA

VISAKABUCHA    VISAKABUCHA

VISAKABUCHA    VISAKABUCHA

VISAKABUCHA    VISAKABUCHA

VISAKABUCHA    VISAKABUCHA

VISAKABUCHA    VISAKABUCHA

VISAKABUCHA    VISAKABUCHA

Print

UP