การประชุมวิชาการ 2555: DIAGNOSTIC SCREENING FOR PHYSICAL THERAPY: WHEN TO TREAT? WHEN TO REFER?
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2555 หัวข้อเรื่อง "Diagnostic Screening for Physical Therapy: When to treat? When to refer?" โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์แพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

DIAGNOSTIC SCREENING    DIAGNOSTIC SCREENING

DIAGNOSTIC SCREENING    DIAGNOSTIC SCREENING

DIAGNOSTIC SCREENING    DIAGNOSTIC SCREENING

Print

UP