เทคนิคเสริมพลัง สร้างสรรค์ R2R
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคเสริมพลัง สร้างสรรค์ R2R" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ในวันที่ 15-16 พ.ค.2555 ณ ห้อง 505 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเสริมพลัง สร้างแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดี แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ในการริเริ่มงานวิจัยจากงานประจำ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

Routine to Research    Routine to Research

Routine to Research    Routine to Research

Routine to Research    Routine to Research

Routine to Research    Routine to Research

Routine to Research    Routine to Research

Routine to Research

Print

UP