วันวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00-14.00 น. รองศาสตราจารย์ โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมของชุมนุมพุทธธรรมศิริราช เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ ณ.โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

BUDDHA JAYANTHI    BUDDHA JAYANTHI

BUDDHA JAYANTHI    BUDDHA JAYANTHI

BUDDHA JAYANTHI    BUDDHA JAYANTHI

Print

UP